Children’s Novel

1952

The children's novel 'Charlotte's Web' was published by E. B. White.